Bruksanvisninger

Bruksanvisning for lyddemper

Montering

Før montering må du forsikre deg om at gjengene på løpet er av samme type som gjengene på lyddemperen. Dersom dette ikke er tilfelle, må produktet ikke monteres. Ta ut sluttstykket og skru demperen godt fast. Kjenn etter at gjengene har minimalt med slark før demperen er skrudd helt på plass. Skru godt til mot brystningen. Se deretter gjennom løpet og lyddemperen fra låskasse-enden og kontroller at lyddemperens senterlinje er sammenfallende med løpets senterlinje. Husk alltid å kontrollere at modulen i demperen har riktig kaliber, dette er gravert inn på endelokket. Bruk alltid kvalifisert børsemaker for montering av lyddemper.

Bruk

Lyddemperen må bare brukes på oppgitt kaliber og med riktig gjengeforbindelse. Feilaktig bruk kan føre til skade på personer og utstyr. Den har en konstruksjon som tåler svært mye skyting, men skuddserier på over 15 skudd er ikke tilrådelig. Sørg alltid for at demperen er sikkert festet og godt tilskrudd før og under skyting!

Titan

De fleste lyddempere på dagens marked har hele eller deler av kjernen utført i hardeloksert aluminium. Dette fører etterhvert til utbrenning, selv helt fremme i demperen. For å unngå utbrenning, samt for å redusere lyddemperens vekt, har vi har valgt titan grad 5 som materiale for de mest utsatte komponentene gjennom hele demperen. Titan er et svært kostbart materiale, men vi mener at dette er nødvendig for at du skal få den kvaliteten du behøver.

Monteringsanvisning for Quick-Mount

Sørg alltid for at demperen er sikkert festet og godt tilskrudd før og under skyting!

Adapteren finnes med følgende gjenger:
M13x1, M14x1, M14x1,5, M15x1, M16x1, M17x1, M18x1, 1/2"-20, 1/2"-28 og 5/8"-24

Quick-Mount kan IKKE brukes sammen med en demper som er levert med vanlige standard gjenger.


Har du spørsmål knyttet til dette kan du kontakte oss på
post@svemko.no

Quick-Mount adapteren kan IKKE monteres på et løp som har et gjengeparti som er lengre enn 17 mm

Nedenfor kan du se hvordan du monterer Quick-Mount adapteren på ditt våpen.

Rengjør gjengene på løpet ditt (2)

Skru adapteren (1) på løpet. Det er ikke nødvendig med lim eller Loctite.

Kontroller at adapteren (1) stopper mot brystningen på løpet (2)

Det er viktig at adapteren (1) sitter godt

Bruk en standard 10 mm unbrakonøkkel (3) og skru adapteren (1) godt fast

Kontroller at det ikke er klaring mellom adapteren (1) og brystningen på løpet

Etter at adapteren er montert kan lyddemperen enkelt monteres på våpenet

Før lyddemperen over adapteren til den stopper og roter 90°

Skru lyddemperen godt fast. Det er ikke nødvendig å bruke mye kraft siden Quick-Mount har en konisk brystning som sikrer en stabil innfestning

Sørg alltid for at lyddemperen er sikkert festet og godt tilskrudd før og under skyting!

Dersom adapteren ikke er skrudd godt nok fast, så kan den løsne på gjengene på løpet og dermed blir sittende igjen inne i lyddemperen.

Bruk da en standard 10 mm unbrakonøkkel og skru ut adapteren.

SVEMKO AS utvikler og produserer lyddempere og rekyldempere. Alle produktene er produsert i Norge, med ytelse, kvalitet, vekt og materialvalg i fokus.

© 2022 SVEMKO