Disclaimer

Viktig informasjon om sikkerhet, ansvar og juridiske rettigheter. Hvis du ikke leser ansvarsfraskrivelsen, bruksanvisningen og advarselen, kan det føre til alvorlig skade på deg selv og andre. Også skade på skytevåpen, lyddemper og annet utstyr, inkludert gjenstander i nærheten.

I størst mulig grad tillatt av gjeldende lov er SVEMKO sitt erstatningsansvar på personer eller eiendom som direkte er forårsaket av feil bruk av SVEMKO sine produkter, begrenset til det beløpet du betaler for produktet / produktene.

SVEMKO er ikke ansvarlig for at kunden ikke bruker produktene våre på en ansvarlig måte. Hvis du har spørsmål angående riktig bruk av produktene våre, kan du kontakte oss på post@svemko.no. Brukeren skal alltid følge instruksjonene og advarslene i en sikker og lovlig praksis. Sikker og lovlig praksis er ikke begrenset til denne informasjonen.

Dette dokumentet og alle andre dokumenter kan endres etter SVEMKO på eget initiativ. Ved å bruke produktene våre godtar du herved at du har lest denne ansvarsfraskrivelsen og advarselen nøye, og at du forstår og godtar å følge vilkårene og betingelsene her. Du samtykker i at du er eneansvarlig for din egen oppførsel mens du bruker dette produktet, og for eventuelle konsekvenser av dette.

Ved å bruke produktene våre godtar du at du har lest og fulgt instruksjonene og advarslene. Ved ikke å gjøre det, vil ikke SVEMKO påta seg noe ansvar for skade, personskade eller noe juridisk ansvar for misbruk av produktene. Du godtar at du er ansvarlig for alle konsekvenser ved bruk av produktene våre. Denne informasjonen og annen informasjon fra SVEMKO kan endres.


SVEMKO sine nettsider kan inneholde unøyaktig eller utdatert informasjon. Informasjonen kan endres eller oppdateres når som helst uten varsel og kan henvise til produkter og tjenester som ikke er tilgjengelige i alle land.
For mer informasjon om bruk, se vår bruksanvisning.


Advarsler:
  1. Garantien gjelder bare hvis gjenger og montering utføres av en sertifisert våpensmed.
  2. Garantien frafaller hvis produktet er modifisert eller forsøkt reparert av andre enn SVEMKO.
  3. Garantien frafaller hvis den brukes feil.
  4. ALDRI bruk produktene våre før du har lest bruksanvisningen.
  5. ALDRI oppbevar lyddemperen festet til riflen.
  6. Sørg alltid for at lyddemperen er sikkert festet og godt tilskrudd før du skyter.
  7. Kontroller alltid lyddemperen og riflegjengene for skader og smuss før bruk.
  8. Kontroller at lyddemperen er godkjent for ditt kaliber. Ikke alle lyddempere er laget for magnumpatroner. Se bruksanvisningen for mer informasjon. Kontakt SVEMKO om du er usikker.
  9. Skader knyttet til upresis montering av lyddemperen på riflen dekkes ikke av garantien.
  10. Kontroller alltid at lyddemperen er godt tilskrudd mellom skuddene.

SVEMKO AS utvikler og produserer lyddempere og rekyldempere. Alle produktene er produsert i Norge, med ytelse, kvalitet, vekt og materialvalg i fokus.

© 2022 SVEMKO